ERNST RUSKA PRIZE 2019

Niemieckie Towarzystwo Mikroskopii Elektronowej (Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V.) ogłasza konkurs o nagrodę ERNST RUSKA PRIZE 2019.

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj

IMC19

W dniach 9-14.09 2018 w Sydney w Australii odbędzie się 19th International Microscopy Congress IMC19.

Formularze rejestracji, przesyłania abstraktów i zgłoszenia na  IFSM Young Scientists Assembly są dostępne na stronie IMC19 http://imc19.com/.

MikroSoFa 2018

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Organizatorów Szkoły Letniej zatytułowanej: „Praktyczne aspekty mikroanalizy rentgenowskiej”, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w tym ze wszech miar interesującym wydarzeniu.

Szkoła ta jest przeznaczona przede wszystkim dla tych z Państwa, którzy spotkali się już w swojej karierze naukowo-badawczej z szeroko rozumianą mikroanalizą rentgenowską oraz posiadają podstawową wiedzę w zakresie techniki dyspersji energii i długości fali promieniowania rentgenowskiego a chcieliby ją poszerzyć o nowe aspekty związane z prowadzonymi badaniami mikroanalitycznymi.

Szkoła, którą planujemy przeprowadzić odbędzie się w dniach od 9 do 11 lipca 2018 roku w gościnnych
progach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, ul. Krasińskiego 8 w Katowicach.

Wstępnej rejestracji można dokonać na stronie:

MikroSoFa 2018

Liczymy na Państwa aktywny udział w tym pierwszym, naszym spotkaniu poświęconym technikom mikroanalitycznym w skaningowej mikroskopii elektronowej.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Maria Sozańska
Marek Faryna

Nowi członkowie honorowi

Nowi członkowie honorowi PTMi

Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikroskopii, który odbył się w dniu 12 września 2017 r. w Jachrance, podjął jednomyślnie uchwałę o nadaniu godności członka honorowego Polskiego Towarzystwa Mikroskopii czterem wybitnym naukowcom, w uznaniu wyjątkowych zasług dla rozwoju mikroskopii elektronowej w Polsce oraz wielkiego zaangażowania i nieocenionego wkładu pracy w realizację celów Polskiego Towarzystwa Mikroskopii.

Nowymi członkami honorowymi PTMi zostali:

– Pani Profesor Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

– Pan Profesor Jan  Dutkiewicz

– Pan Profesor Philippe A. Buffat

– Pan Profesor Robert Sinclair

 

Serdecznie gratulujemy!