EMAS 2023

EMAS 2023 17th EUROPEAN WORKSHOP on MODERN DEVELOPMENTS AND APPLICATIONS IN MICROBEAM ANALYSIS odbędzie się 7-11.05.2023 w Krakowie.
Przypominamy o terminie zgłaszania abstraktów do 15 listopada br.
Szczegółowe informacje na oficjalnej stronie EMAS https://www.microbeamanalysis.eu/

Oświadczenie EMS

Dear Members of the EMS,

In the face of the terrible events taking place in Ukraine, we believe that as members of our society we cannot remain passive. The EMS stands by the people of Ukraine, as well as Russian nationals who condemn the actions of Putin and his government. We understand the actions of the Russian government do not represent the ideas of a large part of the Russian population, and we commend the courage of those nationals who have protested against such iniquity. We would like to advise every member of EMS to keep informed about any consequences imposed by the national societies and governments in this case.

 

José M. Valpuesta

President EMS

on behalf of the EMS executive board

13-te Polsko-Japońskie Wspólne Seminarium Mikro- i Nano-Analizy

Szanowni Państwo, członkinie i członkowie Polskiego Towarzystwa Mikroskopii!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w 13-tym Polsko-Japońskim Wspólnym Seminarium Mikro- i Nano-Analizy, które odbędzie się w dniach 25-28 września 2022 r. w Hotelu Belweder w Ustroniu.
To już od 25 lat Polsko-Japońskie Wspólne Seminaria Mikro- i Nano-Analizy organizowane są naprzemiennie w obu krajach. Seminaria stanowią doskonałą okazję dla naukowców z dziedzin Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Biomedycznej, Nauki o Materiałach czy Materiałoznawców i Fizyków Ciała Stałego do dyskusji o metodach i technikach stosowanych w badaniach materiałów w skali mikro i/lub nanometrycznej. Seminarium stanowi platformę przeznaczoną do prezentacji swoich najnowszych osiągnięć w badaniach różnych grup materiałów i przedyskutowania ich z kolegami z Polski i Japonii. Głównym celem Seminarium jest umożliwienie bezpośredniego
nawiązania kontaktów i współpracy naukowej dla ekspertów, młodych naukowców jak i doktorantów z obydwu krajów.
Wszelkie niezbędne informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się stronie Seminarium:
pj2020.us.edu.pl
Będziemy bardzo wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o Seminarium wśród kolegów i współpracowników mogących być zainteresowanymi tematyką Seminarium. W razie jakiekolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Nowy członek honorowy PTMi

W dniu 30 listopada 2020 r. w trybie zdalnym odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikroskopii. Podczas Zjazdu w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto uchwałę o nadaniu godności członka honorowego PTMi Panu Profesorowi Janowi Kusińskiemu w uznaniu wyjątkowych zasług dla rozwoju mikroskopii elektronowej w Polsce oraz wielkiego zaangażowania i cennego wkładu pracy w realizację celów Polskiego Towarzystwa Mikroskopii .

Serdecznie gratulujemy!