Results of the competition EM’24 conference

Results of the competition announced by the Polish Society of Microscopy for the best PhD work submitted to the EM’24 conference.

The first of all, the Polish Society of Microscopy would like to thank all the Participants for their submitted works. Fourteen works were sent to the competition, announced by the PSM for the best abstract by a PhD student. The Competition Committee, consisting of six members of the Advisory Board, assessed the works based on the following criteria: originality of research, clarity of the research goal, adequacy of applied research methodology to solve the scientific problem, clarity of the results description, quality of conclusions, innovation of the research topic, scientific and practical significance of the results, relevance to the conference topic. According to the Experts’ evaluations, all submitted works revealed high cognitive and scientific levels. However, based on the ranking list, the Polish Society of Microscopy is honoured to announce that the winners of the award are:
• Olha Khshanovska,
„An in-situ TEM study of crystallization pathways of single AuGe nanoparticles”
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science,
AGH University of Krakow;
• Karolina Wójciak
„Precision and accuracy during standard-less mapping of local lattice distortions using EBSD and CALM technique”
Academic Centre for Materials and Nanotechnology ,
AGH – University of Krakow.

The prize for both Laureates is the conference fee coverage for the 18th International Conference on Electron Microscopy EM’2024 (9-12 June 2024, Zakopane).
The Management Board of PSM would like to thank all Participants and congratulate the Winners.

EMC 2024

W imieniu Organizatorów European Microscopy Congress 2024 zapraszamy serdecznie do udziału w tym ważnym dla środowiska mikroskopii wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 25-30 sierpnia 2024 r. w Kopenhadze.
W załączniku oraz na stronie www.emc2024.eu znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące programu kongresu EMC2024.
Prosimy o rozpowszechnienie informacji o Kongresie wśród Koleżanek i Kolegów zainteresowanych prezentowaniem swoich osiągnięć w badaniach materiałów z zastosowaniem metod mikroskopii świetlnej i elektronowej.

Ogłoszenie o pracy

Two Postdoctoral Positions in Electron Microscopy at the International Iberian Nanotechnology Laboratory, Braga, Portugal

Two positions are now open in the research group of Prof. Paulo Ferreira
(https://www.inl.int/community/paulo-ferreira/) to work in the following topics:
1. Li-ion batteries
This research is funded by the recovery and resilience plan of Portugal under the new generation storage agenda and focuses on understanding solid state thin film batteries, as well as battery electrodes produced from recycling, by advanced electron microscopy. See announcement here (https://careers.inl.int/our-vacancies/?p=job%2ForDDlfwM).

2. Novel Transistors Based on 2D and 3D Dirac materials
This research is part of a Horizon EU Research and Innovation grant and focuses on developing scalable Dirac transistor technology based on large area integration of 2D and 3D Dirac materials. In particular, the idea is to understand the role of interfaces and defects in Dirac semimetal/semiconductor systems, via advanced transmission electron microscopy studies and correlations with device data and models. See the announcement here (https://careers.inl.int/our-vacancies/?p=job%2Fo9Czqfwu).
The candidates interested in these two positions can submit an application by following the link:
https://careers.inl.int/our-vacancies/?p=job%2ForDDlfwM%2Fapply

Konkurs dla doktorantów na najlepsze prace zgłoszone na konferencję EM’2024

Polskie Towarzystwo Mikroskopii ogłasza konkurs na najlepszą pracę autorstwa doktoranta zgłoszoną na konferencję EM’2024. Doktorant powinien zarejestrować sie jako uczestnik przesyłając abstrakt poprzez stronę internetową konferencji (https://em2024.pl/). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dodatkowe przesłanie abstraktu e-mailem na adres sekretarza PTMi (maciej.zubko@us.edu.pl) z dopiskiem „EM’24 Konkurs dla doktorantów”. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac: 15 luty 2024 r.

Abstrakty będą oceniane przez Komisję Konkursową pod względem: zgodności z tematyką konferencji, jakości naukowej, innowacyjność oraz znaczenia naukowego. W konkursie przewidziane są dwie nagrody – zwolnienie z opłaty za udział w konferencji EM’2024.

EMAS 2023

EMAS 2023 17th EUROPEAN WORKSHOP on MODERN DEVELOPMENTS AND APPLICATIONS IN MICROBEAM ANALYSIS odbędzie się 7-11.05.2023 w Krakowie.
Przypominamy o terminie zgłaszania abstraktów do 15 listopada br.
Szczegółowe informacje na oficjalnej stronie EMAS https://www.microbeamanalysis.eu/

Oświadczenie EMS

Dear Members of the EMS,

In the face of the terrible events taking place in Ukraine, we believe that as members of our society we cannot remain passive. The EMS stands by the people of Ukraine, as well as Russian nationals who condemn the actions of Putin and his government. We understand the actions of the Russian government do not represent the ideas of a large part of the Russian population, and we commend the courage of those nationals who have protested against such iniquity. We would like to advise every member of EMS to keep informed about any consequences imposed by the national societies and governments in this case.

 

José M. Valpuesta

President EMS

on behalf of the EMS executive board

13-te Polsko-Japońskie Wspólne Seminarium Mikro- i Nano-Analizy

Szanowni Państwo, członkinie i członkowie Polskiego Towarzystwa Mikroskopii!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w 13-tym Polsko-Japońskim Wspólnym Seminarium Mikro- i Nano-Analizy, które odbędzie się w dniach 25-28 września 2022 r. w Hotelu Belweder w Ustroniu.
To już od 25 lat Polsko-Japońskie Wspólne Seminaria Mikro- i Nano-Analizy organizowane są naprzemiennie w obu krajach. Seminaria stanowią doskonałą okazję dla naukowców z dziedzin Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Biomedycznej, Nauki o Materiałach czy Materiałoznawców i Fizyków Ciała Stałego do dyskusji o metodach i technikach stosowanych w badaniach materiałów w skali mikro i/lub nanometrycznej. Seminarium stanowi platformę przeznaczoną do prezentacji swoich najnowszych osiągnięć w badaniach różnych grup materiałów i przedyskutowania ich z kolegami z Polski i Japonii. Głównym celem Seminarium jest umożliwienie bezpośredniego
nawiązania kontaktów i współpracy naukowej dla ekspertów, młodych naukowców jak i doktorantów z obydwu krajów.
Wszelkie niezbędne informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się stronie Seminarium:
pj2020.us.edu.pl
Będziemy bardzo wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o Seminarium wśród kolegów i współpracowników mogących być zainteresowanymi tematyką Seminarium. W razie jakiekolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu.