Władze

Prezes:
prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel

Zarząd:
dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. PW – zastępca Prezesa
dr hab. Piotr Dłużewski, prof. PAN – zastępca Prezesa
dr hab. inż. Beata Dubiel – sekretarz
dr inż. Grzegorz Michta – skarbnik
prof. dr hab. inż Aleksandra Czyrska-Filemonowicz
dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. PŚl

Komisja Rewizyjna:
dr hab. Grzegorz Tylko – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jan Kusiński
prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

Sąd Koleżeński:
dr hab. inż Agnieszka Kopia – przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Marek Faryna
dr hab. inż. Adam Kruk
dr hab. inż. Tomasz Moskalewicz
dr inż. Mirosława Pawlyta
prof. dr hab. inż. Michał Żelechower

 

Władze PTMi w latach 2007-2014

Prezes:
prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

Zarząd:
prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz – zastępca Prezesa
prof. dr hab. inż. Michał Żelechower – zastępca Prezesa
dr inż. Grzegorz Michta – sekretarz i skarbnik
dr hab. inż. Elżbieta Jezierska
dr hab. Danuta Stróż, prof. UŚ
dr hab. Piotr Dłużewski, prof. PAN

Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. inż. Jan Kusiński – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Edward Guzik
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kędzierski
dr hab. Józef Lelątko, prof. UŚ
prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

Sąd Koleżeński:
dr inż. Beata Dubiel – przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Marek Blicharski
dr inż. Franciszek Ciura
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kubiak
dr hab. inż. Jerzy Morgiel, prof. PAN
dr hab. inż. Władysław Osuch
prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski
prof. dr hab. inż. Roman Wielgosz

 
Władze PTMi w latach 2002-2006

Wyciąg z protokołu punkt 9, 10, 11, 12 z walnego zebrania Członków Założycieli Polskiego Towarzystwa Mikroskopii, które odbyło się 27 czerwca 2002r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Zakładzie Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, pawilon A-2, sala nr 5.

Na Prezesa Polskiego Towarzystwa Mikroskopii wybrano:
Prof. dr hab. inż. Aleksandrę Czyrską-Filemonowicz

Na Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Mikroskopii wybrano następujące osoby:
prof. dr hab. inż. Jana Dutkiewicza – zastępca Prezesa
dr hab. inż. Michała Żelechowera – zastępca Prezesa
dr inż. Grzegorza Michtę – sekretarz i skarbnik
dr inż. Elżbietę Jezierską
prof. dr hab. inż. Jerzego Kątckiego
prof. dr hab. inż. Henryka Morawca

Na Członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Mikroskopii wybrano następujące osoby:
prof. dr hab. inż. Jana Kusińskiego – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Edwarda Guzika
prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kędzierskiego
prof. dr hab. inż. Zygmunta Nitkiewicza
dr hab. inż. Pawła Ziębę, prof. PAN

Na Członków Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Mikroskopii wybrano następujące osoby:
dr inż. Władysława Osucha – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Marka Blicharskiego
dr inż. Franciszka Ciurę
dr hab. Aleksandra Gila
dr hab. inż. Jerzego Morgiela
dr hab. inż. Marię Richert, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Jana Sieniawskiego
dr hab. inż. Leszka Wojnara, prof. PK