Kontakt

Adres pocztowy:
Al. Mickiewicza 30
PL- 30 059 Kraków

Prezes
prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
ul. Reymonta 25
30-059 Kraków

tel: +48 12/  295 28 35
fax: +48 12/ 637 21 92
e-mail: j.morgiel@imim.pl

Sekretarz
dr hab. inż. Beata Dubiel

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

tel: +48 12/ 617 29 28
email: bdubiel@agh.edu.pl

Skarbnik
dr inż. Grzegorz Michta

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

tel: +48 12/ 617 25 66
e-mail: gmichta@agh.edu.pl