Ośrodki mikroskopii w Polsce i za granicą reprezentowane przez członków PTMi

Ośrodki mikroskopii w Polsce i za granicą reprezentowane przez członków PTMi

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, PL-30059 Kraków
 2. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, PL-31342 Kraków
 3. Instytut Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, PL-02668 Warszawa
 4. Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, PL-44100 Gliwice
 5. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta 25, PL-30059 Kraków
 6. Instytut Metalurgii Żelaza,  ul. Miarki 12, PL-44101 Gliwice
 7. Instytut Spawalnictwa,  ul. Bł. Czesława 16-18, PL-44-100, Gliwice
 8. Instytut Technologii Elektronowej, al. Lotników 32/46, PL-02668 Warszawa
 9. Instytut Wysokich Ciśnień PAN, ul. Sokołowska 29/37, PL-01142 Warszawa
 10. Jeol (Europe) S.A., Al. Rzeczypospolitej 2 lok. 3, PL-02972 Warszawa
 11. Labsoft, ul. Puławska 469, PL-02-844 Warszawa
 12. Pik Instruments, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, PL-05500 Piaseczno
 13. Politechnika Częstochowska, ul. Armii Krajowej 19, PL-42200 Częstochowa
 14. Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, PL-31155 Kraków
 15. Politechnika Poznańska, Pl. Skłodowskiej-Curie 5, PL-60965 Poznań
 16. Politechnika Rzeszowska, ul. Pola 2, PL-35959 Rzeszów
 17. Politechnika Śląska, ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice (Wydział Mechaniczny Technologiczny) oraz ul. Krasińskiego 8, PL-40019  Katowice (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii)
 18. Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 11/17, PL-50372 Wrocław
 19. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 9, PL-30389 Kraków (Instytut Zoologii) oraz ul. Ingardena 3, PL-30060 Kraków (Wydział Chemii)
 20. Uniwersytet Łódzki, ul. Pilarskiego 14/16, PL-90231 Łódź
 21. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, PL-30084 Kraków
 22. Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16a , PL-35959 Rzeszów
 23. Uniwersytet Śląski,  ul. Bankowa 12, PL-40007 Katowice
 24. Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, PL-00908 Warszawa
 25. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, PL-70310 Szczecin
 26. CEST Center of Electrochemical Surface Technology, Viktor-Kaplan Strasse 2, A-2700 Wiener Neustadt, Austria
 27. EPFL Lausanne,  CH-1015 Lausanne, Szwajcaria
 28. Forschungszentrum Jülich, D-52425 Jülich, Niemcy