Nowi członkowie honorowi

Nowi członkowie honorowi PTMi

Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikroskopii, który odbył się w dniu 12 września 2017 r. w Jachrance, podjął jednomyślnie uchwałę o nadaniu godności członka honorowego Polskiego Towarzystwa Mikroskopii czterem wybitnym naukowcom, w uznaniu wyjątkowych zasług dla rozwoju mikroskopii elektronowej w Polsce oraz wielkiego zaangażowania i nieocenionego wkładu pracy w realizację celów Polskiego Towarzystwa Mikroskopii.

Nowymi członkami honorowymi PTMi zostali:

– Pani Profesor Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

– Pan Profesor Jan  Dutkiewicz

– Pan Profesor Philippe A. Buffat

– Pan Profesor Robert Sinclair

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Please follow and like us: