Nowy członek honorowy PTMi

W dniu 30 listopada 2020 r. w trybie zdalnym odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikroskopii. Podczas Zjazdu w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto uchwałę o nadaniu godności członka honorowego PTMi Panu Profesorowi Janowi Kusińskiemu w uznaniu wyjątkowych zasług dla rozwoju mikroskopii elektronowej w Polsce oraz wielkiego zaangażowania i cennego wkładu pracy w realizację celów Polskiego Towarzystwa Mikroskopii .

Serdecznie gratulujemy!

Please follow and like us: