IMC19

W dniach 9-14.09 2018 w Sydney w Australii odbędzie się 19th International Microscopy Congress IMC19.

Formularze rejestracji, przesyłania abstraktów i zgłoszenia na  IFSM Young Scientists Assembly są dostępne na stronie IMC19 http://imc19.com/.

Please follow and like us:

MikroSoFa 2018

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Organizatorów Szkoły Letniej zatytułowanej: „Praktyczne aspekty mikroanalizy rentgenowskiej”, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w tym ze wszech miar interesującym wydarzeniu.

Szkoła ta jest przeznaczona przede wszystkim dla tych z Państwa, którzy spotkali się już w swojej karierze naukowo-badawczej z szeroko rozumianą mikroanalizą rentgenowską oraz posiadają podstawową wiedzę w zakresie techniki dyspersji energii i długości fali promieniowania rentgenowskiego a chcieliby ją poszerzyć o nowe aspekty związane z prowadzonymi badaniami mikroanalitycznymi.

Szkoła, którą planujemy przeprowadzić odbędzie się w dniach od 9 do 11 lipca 2018 roku w gościnnych
progach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, ul. Krasińskiego 8 w Katowicach.

Wstępnej rejestracji można dokonać na stronie:

MikroSoFa 2018

Liczymy na Państwa aktywny udział w tym pierwszym, naszym spotkaniu poświęconym technikom mikroanalitycznym w skaningowej mikroskopii elektronowej.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Maria Sozańska
Marek Faryna

Please follow and like us: